Εγκατάσταση Ενσύρματου Δικτύου

Η δικτύωση υπολογιστών έχει γίνει μια αναγκαιότητα στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις στηρίζονται στην καλωδιακή ή ασύρματη δικτύωση του τοπικού δικτύου τους (LAN) για την πρόσβαση στους κοινόχρηστους πόρους της επιχείρησης, όπως οι εκτυπωτές, τα αρχεία, οι κεντρικοί υπολογιστές Διακομιστές (Servers), και το Διαδίκτυο (Internet).

Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να καταλάβουμε τις τεχνολογικές και επιχειρησιακές σας ανάγκες, στην συνέχεια θα σχεδιάσουμε και θα εφαρμόσουμε τις στρατηγικές υποστήριξης δικτύου που πληρούν τις ανάγκες σας.

Αναλυτικότερα η εταιρεία μας παρέχει:

  • Ανάλυση δικτύου.
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη Windows Server 2003 και 2008.
  • Σχεδιασμός δικτύων LAN / WAN.
  • Ασύρματη δικτύωση και εφαρμογή τοπικού δικτύου (Wireless LAN).
  • Διαμοιρασμός αρχείων και υπηρεσιών εκτύπωσης.
  • Συστήματα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email).
  • Υπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).
  • Τείχος Προστασίας Firewalls.
  • Ασφάλεια Δικτύου
  • Ανάκτηση από καταστροφή (Disaster Recovery)