Εγκατάσταση Ασύρματου & Ενσύρματου Δικτύου στο Θέατρο Ολύμπια

 
Η Εταιρία Εγκατάστασης Δικτύων και Παροχής Internet Epsilon Services ανέλαβε την παροχή Ιντερνετ και Εγκατάσταση Ασύρματου Wi-Fi και Εγκατάσταση Ενσύρματου Δικτύου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Ολύμπια” στην Αθήνα.