Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Live streaming ημερίδας Πενελληνίου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού | Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Live streaming ημερίδας Πενελληνίου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

3 Νοεμβρίου 2021 Μέγαρο Μουσικής 11:00 - 15:00

Link μετάδοσης: https://www.youtube.com/watch?v=b5wbVS8B54A