Τηλέφωνο: 2105321539   Mail: info@epsilon.services

        

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LISTEN, οι ερευνητές θα σχεδιάσουν ένα σύστημα που επιτρέπει τη φωνητική πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές

Η δημιουργία μιας φωνητικής διεπαφής για το "έξυπνο" σπίτι του μέλλοντος - ώστε οι ένοικοι να μιλάνε και οι συσκευές του σπιτιού να (υπ)ακούνε - είναι ο στόχος του νέου ευρωπαϊκού έργου «LISTEN», στο οποίο συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία, υπό το συντονισμό του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη.

Διεθνώς κερδίζει συνεχώς έδαφος ο έλεγχος διαφόρων λειτουργιών του σπιτιού με τη χρήση λογισμικού, όπως του κλιματισμού, της αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, καθώς και των επικοινωνιών. Τέτοιοι αυτοματισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τα άτομα με αναπηρία ή τους ηλικιωμένους, ενώ σε περίπτωση κινδύνου μπορεί να αποδειχθούν σωτήριοι. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους αυτοματισμούς ενός έξυπνου σπιτιού για τα άτομα που τους έχουν περισσότερο ανάγκη, κρίνεται ακριβώς αναγκαία η χρήση φωνητικών εντολών.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «LISTEN: Hands-Free Voice-Enabled Interface to Web Applications for Smart Home Environments», οι ερευνητές στην τεχνολογία φωνής και στην επεξεργασία σήματος θα σχεδιάσουν ένα σύστημα που επιτρέπει τη φωνητική πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές για έξυπνα σπίτια.

Το σύστημα θα επιτρέπει ένα μεγάλο εύρος λεξιλογίου στο χρήστη και θα στηρίζεται σε συστοιχίες μικροφώνων για την καταγραφή των φωνητικών εντολών.

Στόχος είναι ο φωνητικός έλεγχος διάφορων συσκευών σε ένα έξυπνο σπίτι, οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν μέσω του διαδικτύου. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα θα γίνεται ελεύθερα μέσα στο χώρο, χωρίς να πρέπει να κρατάει στα χέρια του ή να έχει επάνω του κάποια συσκευή ή να πρέπει στραφεί προς κάποιο μικρόφωνο. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστεί ένα ασύρματο δίκτυο ακουστικών αισθητήρων ειδικά για το έξυπνο σπίτι.

Το LISTEN θα «ακούει» πολλές γλώσσες, όπως αγγλικά, ελληνικά, γερμανικά και ιταλικά. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020» της ΕΕ και έχει τετραετή διάρκεια.

(Πηγή:news.gr)

 

 

Κατηγορία Τεχνολογικά Νέα