Τηλέφωνο: 2105321539   Mail: info@epsilon.services

        

Monday, 05 November 2018 09:03

Hotel Internet Services

Μελέτη δικτύου σε ξενοδοχεία, εγκατάσταση δικτύου σε ξενοδοχεία, και παραμετροποίηση. - Ολοκληρωμένη λύση Wi-Fi HotSpot για ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής ξενοδοχείου, είναι οι υπηρεσίες Internet. Η εταιρία Εγκατάστασης Δικτύων και Παροχής Internet Epsilon Innovations, με ξεχωριστή τεχνογνωσία και εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες, σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet.

 • Portal σύνδεσης με προώθηση υπηρεσιών του ξενοδοχείου.
 • Δημιουργία διαφορετικών πακέτων σύνδεσης από το ξενοδοχείο.
 • Load Balancing γραμμών adls,vdsl,4G
 • Ορισμός ορίων ταχύτητας λήψης/αποστολής των πελατών για την αποφυγή προβλημάτων.
 • Έλεγχος επισκεψιμότητας στο ασύρματο δίκτυό.
 • Δημιουργία κανόνων Firewall για την προστασία του ξενοδοχειακού δικτύου και του δικτύου των πελατών (hotspot)
 • Κεντρική διαχείριση των access point.
 • Εγκατάσταση μηχανισμού ελέγχου των access point με ειδοποίηση μέσω email.
 • Δημιουργία & παραμετροποίηση Hotspot.
 • Σύνδεση μέσω Social Media.
 • Ανακατεύθυνση σε ιστοσελίδες επιλογής του ξενοδοχείου(website, facebook κ.λ.π)
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος και όλων των λειτουργιών του.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 2130109393.

Website Portfolio

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept
Decline
Read more
By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.